De 3 pijlers van succes: IQ – EQ – AQ

In de huidige wereld volgen veranderingen elkaar razendsnel op, waardoor het effect van AQ doorslaggevend wordt. AQ in combinatie met IQ en EQ blijkt een grote slaagkans voor succes in diverse facetten van jouw job.

Uit onderzoek blijkt dat succes in het leven slechts voor 20 % afhangt van IQ en wel voor 80% van EQ en AQ. Maar wat is nu het verschil tussen deze factoren?

IQ

IQ is de meting van de intelligentie van een persoon. Het toont hoe snel de persoon in kwestie in de mogelijkheid is om bij te leren en zaken op te nemen. Daarbij worden de scores vergeleken met de gemiddelde scores van de leeftijdsgroep.

EQ

EQ is de meting van de emotionele intelligentie van een persoon. Dit wil zeggen de mogelijkheid om emoties te ontvangen, begrijpen en mee om te gaan bij zowel jezelf als bij anderen. Het bestaat uit het identificeren van de eigen emoties, evalueren van de eigen emoties en de emoties van anderen, het hebben van controle over de eigen emoties, het gebruik van emoties bij sociaal contact en de mogelijkheid om  emoties van anderen te begrijpen.

AQ

AQ is de meting van de aanpasbaarheid op omstandigheden van een persoon. Het toont aan hoe snel en vlot iemand reageert op veranderende omstandigheden en daarmee kan omgaan. AQ bestaat uit de volgende 4 core dimensies: control, ownership, reach en endurance.  Mensen met een hoog AQ hebben controle over zichzelf in een veranderende situatie, zullen de verantwoordelijkheid nemen en zullen bijgevolg eveneens positief hieronder blijven.

In een snel veranderende wereld, zal AQ steeds belangrijk worden, echter mogen we IQ en EQ eveneens niet uit het oog verliezen. Zowel IQ, EQ als AQ zorgen voor de sleutel tot succes in het leven.

Let's connect!

Volg ons op Facebook, Instagram en Linkedin