Werving & selectie voor opdrachtgevers

Sfeerbeeld Agyss | Recrutering, loopbaanadvies & stress- en burnout coach in Gent

Agyss helpt organisaties om een functieprofiel op te stellen, te zoeken naar kandidaten op de markt en om de meest geschikte kandidaat te selecteren aan de hand van uitgebreide en kwaliteitsvolle tools.

Hierbij kan direct search, online/print advertenties, database search en specifieke rekrutering aan bod komen. We willen vooral een aanvullende methode toepassen om meer voor uw organisatie te betekenen.

De juiste kandidaat vinden is het resultaat van een duidelijk inzicht in uw bedrijfscultuur, in uw strategische doelstellingen – én in de functievereisten waarbij persoonlijkheid een zeer belangrijke rol speelt.

Afbeelding Agyss
Afbeelding Agyss

Radar meerwaarde

Dankzij onze Radar methodologie, waarbij we een gestructureerde set van vragen stellen, kunnen wij 48 denkpatronen van de kandidaat in kaart zetten. Door de relatie tussen taal en gedrag kunnen wij op basis van de taalstructuur iemands gedrag voorspellen. Als uitbreiding bestaat eveneens een online Radar vragenlijst. Kandidaten ervaren dit als zeer verrijkend omdat ze onmiddellijk feedback over hun denkpatronen krijgen en ze ervaren de vraagstelling als diepgaand en uniek.

Agyss ethische code

  • we garanderen de vertrouwelijkheid van de informatie die we krijgen van onze klanten en kandidaten;
  • we beschouwen eerlijkheid, objectiviteit en nauwkeurigheid als de grondslag van onze relatie met klanten en kandidaten;
  • we verbinden ons ertoe niet te zoeken naar kandidaten binnen de organisatie van een klant gedurende twee jaar na de afronding van de laatste opdracht;
  • we geven nooit nieuwe vacatures door aan kandidaten die we aangesteld hebben;
  • we controleren altijd de referenties van kandidaten en geven de resultaten door aan onze klanten;

Let's connect!

Volg ons op Facebook, Instagram en Linkedin