Loopbaanbegeleiding

Sfeerbeeld Agyss
 • Sta je open voor een heroriëntatie in je loopbaan?
 • Sta je op een keerpunt in je loopbaan?
 • Overweeg je om te starten als zelfstandige en zit je hierdoor met heel veel vragen? Of overweeg je terug een werknemerstatuut als zelfstandige.
 • Heb je conflicten op het werk en weet je niet hoe dit  constructief aan te pakken?
 • Wil je nog meer je talenten ontwikkelen en geraak je niet verder?
 • Maak je te veel veranderingen mee op te korte tijd op je werk en zie je het bos niet meer door bomen?
 • Worstel je met de voorbereiding van een functioneringsgesprek met je direct leidinggevende en wil je hier een objectief klankbord gebruiken?

Agyss geeft advies met gebruik van LOOPBAANCHEQUES.

Als erkend Loopbaancentrum kan je bij Agyss terecht voor loopbaanbegeleiding. Agyss wil als objectief klankbord fungeren rond jouw lange termijn planning in je loopbaan en wil professioneel advies verlenen met een gefundeerd plan voor jouw toekomst.

Je krijgt via gesprekken, opdrachten en oefeningen een beter zicht op wat in jouw leven belangrijk is. We werken met tools die hun nut bewezen hebben vanuit het verleden en die ook daadwerkelijk een inzicht geven op korte tijd. Want is niet iedereen zijn tijd kostbaar?

Sfeerbeeld Agyss | Recrutering, loopbaanadvies & stress- en burnout coach in Gent

De voorwaarden om gebruik te maken van loopbaancheques:

 • Je werkt en woont in Vlaanderen of Brussel ongeacht je nationaliteit.
 • Je werkt in Vlaanderen of Brussel en woont in een andere lidstaat van Europa ongeacht je nationaliteit.
 • Je werkt in Vlaanderen of Brussel en woont in Wallonië en je bent van nationaliteit Niet Belg en je bent verhuisd vanuit Europa.
 • Je hebt minimum 7 jaar werkervaring of 84 maanden en dit als werknemer of zelfstandige.
 • Je hebt geen loopbaanbegeleiding gevolgd de voorbije 6 jaar.
 • Zowel voltijdse als deeltijdse tewerkgestelden voldoen.
Sfeerbeeld Agyss | Recrutering, loopbaanadvies & stress- en burnout coach in Gent

Agyss meerwaarde

De Agyss consultants zijn loopbaanbegeleiders met een opleiding in de materie en hebben de nodige maturiteit. Je persoonlijke coach is een vertrouwenspersoon, een begeleider, een gecertificeerd stress en burn-out coach, een open en doelgerichte leider om jou verder te helpen.

Hoe verloopt de loopbaanbegeleiding bij Agyss?

 • Je vraagt Loopbaancheques aan bij de VDAB via volgende link http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding. 1 Cheque is goed voor 2 maal 2u of 1 maal 4u begeleiding. Binnen de 6 jaar kan je nog eens een traject volgen van 3u. 1 Cheque kost je 40 euro, de Vlaamse overheid legt een bedrag bij voor Agyss.
 • Als je aanvraag is goedgekeurd door VDAB, dan krijg je van de firma Edenred een overschrijvingsformulier. Na ontvangst van de betaling krijg je een digitale loopbaancheque. Bezorg deze via mail aan Agyss naar en wij bellen je op voor een afspraak vast te leggen voor de opstart Loopbaanbegeleiding.
 • OPGELET: een cheque heeft een geldigheidsduur van 3 maanden, dus start je begeleiding voor de geldigheidsduur van je cheque vervalt.
 • Agyss loopbaanbegeleiding omvat intake, verwachtingen, in kaart brengen van competenties en motivatoren, loopbaandoel met een persoonlijk ontwikkelingsplan. We helpen hoe je kan bereiken wat je effectief wil in je loopbaan. Je kan tot 12 maanden na het beëindigen van je begeleiding terecht voor een eventueel nazorggesprek.

Voor meer info zend ons een mail

Let's connect!

Volg ons op Facebook, Instagram en Linkedin