Perfectionisme

Perfectionisten denken vaak in ‘alles’ of ‘niets’ scenario’s. Als ze iets gaan doen, dan moet het perfect zijn. Omdat dit vrijwel onmogelijk is, zorgt dat ervoor dat ze er niet aan beginnen of het niet afmaken. Ze vrezen dat ze niet in staat zijn om een taak perfect te voltooien, daarom stellen ze die taak zo lang mogelijk uit. Uitstelgedrag en perfectionisme gaan vaak hand in hand en uitstelgedrag is vaak een symptoom van perfectionisme. Dit vloeit voort uit de angst dat niet voldoen aan de verwachtingen een slecht beeld geeft over hun persoonlijkheid. Verder vrezen ze dat het niet slagen, kritiek of spot zal opwekken, hetzij van dat stemmetje in hun eigen hoofd of van buitenaf. Hoe hoger de angst voor mislukking en spot, hoe meer perfectionisten uitstellen.

Tip 1: Probeer niet in de ‘alles’ of ‘niets’ modus te denken, er is nog veel grijze ruimte.

Niets is echter ooit perfect en het zal ook nooit perfect zijn. En… een voltooid middelmatig resultaat is veel meer opwindend dan een onvoltooid stuk perfectie…

Perfectionisme kan een prima drijfveer zijn om je doelen te bereiken. Je doet trouwens je best en je gaat ervoor, dat maakt je trots en gelukkig en op zo’n moment is dit een positieve drijfveer. Perfectie kent jammerlijk genoeg ook een keerzijde. Je ‘moet’ heel veel en 100% inzet is voor jou nooit genoeg. Dan slaat het om naar een valkuil om je doelstelling te bereiken en wordt het een negatieve ervaring of belemmering.

TIP 2 : probeer het woord ‘ perfect’ te vervangen door ‘optimaal’.

Als je ‘optimaal’ gebruikt voor ‘perfect’ dan hou je rekening met de altijd minder ideale omstandigheden, die je tenslotte niet altijd zelf in de hand hebt. Als je in plaats van ‘ het moet perfect’ kunt denken door ‘ gegeven de omstandigheden doe ik het zo goed mogelijk’, dan krijgen je gedachten meer ruimte en geeft dat veel meer ruimte voor jezelf zonder dat je daarbij het gevoel hoeft te hebben dat je je er te gemakkelijk vanaf maakt. Dat laatste vind je waarschijnlijk heel lastig als je een perfectionist bent.

Perfectionisme is super saai, ja echt waar, mensen die altijd het perfecte antwoord geven, de perfecte woorden gebruiken, de perfecte presentaties geven, de ideale dress code hanteren, altijd naar de perfecte vakantieplekken gaan…. Dan is er toch niets meer om naar toe te streven? Vinden jullie ook niet dat in ‘Imperfectie’ een soort schoonheid schuilt. Het schijnt trouwens ook nog dat mensen die fouten ( durven) maken, veel creatiever zijn. Fouten maken is normaal en perfectionisten worden menselijker als ze eens een foutje maken. Het toegeven levert hen meer op waardoor ze meer innerlijke schoonheid uitstralen.

Tip 3 Herken je fouten en pak aan wat je kan, dat getuigt van veel moed en je zal er veel nieuwe dingen uit leren.

‘Try Again’ is better than ’give up’….

Let's connect!

Volg ons op Facebook, Instagram en Linkedin