Wat is het verschil tussen Werving en Selectie- Detachering – of Uitzendkantoor?

De termen worden te pas en te onpas verward en vaak storen we ons als een uitzendkantoor aan een schoolverlater een verwarde uitleg heeft. De 3 termen hebben als grootste gemene deler dat ze er voor zorgen dat bedrijven geholpen worden aan personeel.

Hieronder werd een poging gedaan om het verschil eenvoudig uit te leggen.

Werving en selectiebureau

Een werving en selectiebureau verzorgt voor een opdrachtgever (bedrijf) de instroom aan mogelijke kandidaten voor een openstaande vacature en zorgt dat de beste kandidaat geselecteerd wordt voor de opdrachtgever. De persoon die wordt aangeworven komt gewoon in dienst bij de opdrachtgever, het bureau treedt op als bemiddelaar. Een voorbeeld hiervan is Agyss.

Detacheringsbureau

Een detacheringsbureau voert dezelfde werkzaamheden uit als een werving en selectiebureau. Het verschil is dat de geselecteerde niet in dienst van het bedrijf komt wel in dienst van het detacheringsbureau.. Het detacheringsbureau kan je als werknemer ieder moment bij een andere opdrachtgever ( bedrijf) plaatsen, je hebt werkzekerheid ook al zit je even zonder opdrachtgever, zogenoemd op de ‘bank’.

Uitzendbureau

Een uitzend- of interim-bureau lijkt veel op een detacheringsbureau. Het grote verschil is echter dat een uitzendkracht geen officiële arbeidsrelatie met een uitzendbureau heeft. Hij heeft geen recht op een bepaald aantal uren per week/maand/jaar. Hij wordt gevraagd om voor een bepaalde duur een opdracht uit te voeren bij een opdrachtgever(bedrijf) en wordt dan voor die opdracht door het uitzendkantoor betaald.

Misschien is dit kort door de bocht. Moeilijke dingen laten zich vaak het best op een korte, eenvoudige manier uitleggen.

Let's connect!

Volg ons op Facebook, Instagram en Linkedin